Miljöanalys

Förbundets Miljöanalysfunktion finns vid Stockholms universitet och utgörs av forskare, miljöanalytiker och teknisk personal vid Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik (DEEP) och universitetets Östersjöcentrum.
Miljöanalysfunktionen utför förbundets egen övervakning av miljötillståndet. Dessutom inventeras, kvalitetsgranskas och sammanställs andra typer av miljödata. Särskilt viktigt är utsläppsdata, som behövs för utredning av orsakerna till miljötillståndet och behovet av åtgärder.
Miljöanalysfunktionen ansvarar för en årlig rapport om miljötillståndet längs Svealandskusten.

I menyn till vänster hittar du nedladdningsfunktion för data (för medlemmar). I övrigt hänvisar vi till Svealandskusten.se där vi redovisar mer resultat, och förbundets hemsida skvvf.se.

Rapporter