Provtagningar i Svealands kustvatten

Förbundets synoptiska karteringar

Vattenkvaliteten undersöks i juli och augusti varje år på ett stort antal stationer längs Svealandskusten. Mätningar görs av kväve och fosfor, klorofyll, syre, siktdjup, salthalt och temperatur. Dessutom analyseras växtplanktonprover på ett 30-tal av stationerna.

Samordnad provtagning

Förbundet utför även miljöövervakning och recipientkontroll som samordnats med de synoptiska karteringarna. Sådana kontrollprogram finns i Nacka, Haninge, Nynäshamn, Nyköping och Oxelösunds kommuner. Förbundets miljöanalysfunktion har uppdraget att se över möjligheterna till ytterligare samordning av provtagningar, som kan utföras av förbundet eller annan aktör.

Övrig miljöövervakning och recipientkontroll

Flera andra provtagningsprogram pågår inom förbundets område. Undersökningarna görs inom recipientkontroll eller nationell, regional och lokal miljöövervakning.


Rapporter